Avar és kerti hulladék égetése

Felhívjuk a település lakosságának a figyelmét, hogy településünkön az avar és kerti hulladék égetése az önkormányzat rendelete alapján csak március 1-től április 30-ig és október 1-től november 30-ig terjedő időszakban, hétköznapokon 9 órától 18 óráig megengedett. A rendelet teljes szövege a dokumentumok között megtalálható!

Az ingatlanon keletkezett kerti hulladékot csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen és az ingatlanon belül (kert, udvar) szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak kis adagokban, folyamatos adagolással végezhető. Az égetés csak szélcsendes időben végezhető. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, valamint erős szél esetén.

Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

Tüzet rakni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, lakó és gazdasági épülettől kellő távolságra, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

A kerti hulladék égetése csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék, illetve veszélyes anyag égetése tilos.

A tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket (pl. oltóvíz, homok, lapát, stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, eloltható.

A kerti hulladék égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb. – meg kell szüntetni.

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, az országos, területi tűzgyújtás tilalmának időtartama alatt, valamint a fenti időpontoktól eltérő időpontban a kerti hulladék, avar égetése tilos.

Mindannyiunk érdekében kérjük fenti szabályok betartását!