Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat térfigyelő kamerákat szereltetett fel a parkban lévő szelektív hulladéktárolók, és az új játszótér megfigyelése céljából. Kérjük, hogy a szelektív hulladéktároló konténerekbe csak az előírásnak megfelelő hulladékokat helyezzenek. Tájékoztatjuk továbbá önöket, hogy minden illegális szemétlerakás esetén, azonnal szabálysértési eljárást kezdeményezünk!  Kérjük továbbá, hogy a játszóteret, annak hivatalos átadásáig ne használják!

Védjük a település értékeit!