Tájékoztató az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kerti hulladék égetése csak február 1-től március 15-ig és november 1-től december 15-ig terjedő időszakban, szerda és szombati napokon 8,00 órától 18,00 óráig megengedett.

 • Az ingatlanon keletkezett kerti hulladékot csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen és az ingatlanon belül (kert, udvar) szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
 • A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak kis adagokban, folyamatos adagolással végezhető.
 • Az égetés csak szélcsendes időben végezhető. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
 • Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, valamint erős szél esetén.
 • Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
 • Tüzet rakni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, lakó és gazdasági épülettől kellő távolságra, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
 • A kerti hulladék égetése csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanás veszélyt ne jelentsen.
 • A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék, illetve veszélyes anyag égetése tilos.
 • A tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
 • A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket (pl. oltóvíz, homok, lapát, stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, eloltható.
 • A kerti hulladék égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb. – meg kell szüntetni.