Tájékoztató az elrendelt vészhelyzet során teendő intézkedésekről.

Tisztelt lakosság!

Az elrendelt vészhelyzettel kapcsolatban, kérjük az alábbi kivonatban leírtak betartását:

Kivonat

a Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletéből az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, ill. következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

-    Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig  - az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos tartózkodni
-    A 70. életévüket betöltött embereket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket, tartózkodási helyüket ne hagyják el. 
-    Zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.
-    Rendezvény, gyűlés  helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.  Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, a polgári házasságkötés és temetés.
-    Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

Tilos a látogatása (az ott foglalkoztatottak kivételével):
-    színház, tánc-, zeneművészeti eseménynek,
-    mozinak,
-    közgyűjteménynek (múzeumnak),
-    közművelődési intézménynek,
-    közösségi színtérnek.
Az élelmiszert, illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéninai papírterméket árusító üzlet, továbbá gyógyszertár, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, üzemanyag-töltőállomás és dohánybolt kivételével  az üzletekben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

Szabálysértést követ el, aki a fenti rendelkezéseket megszegi és ezért ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
A fenti rendelkezések betartását a rendőrség ellenőrzi.