Civil szervezetek

Sátorhelyi Néptánc Egyesület

 Az egyesület 2003 novemberében, helyi kezdeményezésre alakult. A csoport létszáma a néptánc embert és közösséget egyaránt formáló építő erejéből adódóan idővel már más településen élő tagokkal is bővült. Tagjainak száma jelenleg 42 fő. A néptánc, a zene, a dalok, népi     hagyományok szeretete nem csak táncosokat, hanem családtagokat, barátokat is az együtteshez vonzott és alkotó, támogató tagjává tett. Folyamatos törekvésük a néptáncos bázis szélesítése, ezért két korosztályban gyermek csoportokat is működtetnek.  Az egyesület szakmai   irányítását Vass Oszkár és Vassné Papp Viktória látja el. Elnöke: Frank István
Az egyesület hivatalos honlapja a www.satorhelytanc.hu címen található!

 

Sátorhelyi Sportegyesület

7785 Sátorhely, Várudvar 13.
Vezetőség: Antal Tamás elnök, Jakobi István és Borbás Beáta elnökhelyettesek.

A felnőtt labdarúgó csapat jelenleg a Baranya megyei III osztály Dárdai Ferenc csoportjában játszunk  őszi tavaszi rendszerben. Terveik közé tartozik még egyesület használatában levő öltöző illetve sportpálya korszerűsítése, valamint az egysület hosszútávó működtetése.

 

Sátorhelyért Egyesület

Az Egyesületet 2020 Februárjában alapítottuk azzal a céllal, hogy Sátorhely Önkormányzatával együttműködve segítsünk a falu fejlesztésében. Az egyesület célja, a falusi turizmus elősegítése és a község idegenforgalmi vonzerejének növelése, a településmarketing támogatása. A község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megóvása, ápolása, védelme, korszerű és esztétikus fejlesztése. A település és a helyi gazdaság fejlesztésének támogatása, a munkahelyteremtés elősegítése. Javaslatok és észrevételek benyújtásával segíti a község hosszú és középtávú fejlesztési és rendezési terveinek kidolgozását. A környezet- és természetvédelemre nevelő programok (előadások, kiállítások, vetélkedők,) szervezése; az illegális hulladéklerakó helyek felkutatása és felszámolása; szemétszedési, parkosítási, fásítási, takarítási akciók megszervezése. Engedély nélküli tűzgyújtások megakadályozása. A néprajzi és kulturális hagyományok felkutatása; hagyományőrző programok szervezése; a hagyományteremtő értékek ápolása, és programok kezdeményezése. A kulturális élet fellendítése, kulturális programok szervezése; az ismeretterjesztő és információs lehetőségek bővítése. A község fiataljai részére sport és szabadidős programok szervezése. A községben – idős koruknál, egészségi állapotuknál, és nagycsaládos vagy egyéb (pl. munkanélküli) helyzetüknél fogva – nehéz körülmények között élők érdekképviselete,helyzetük figyelemmel kísérése és támogatása; egészségmegőrző programok kezdeményezése. A települési célok érdekében folyamatos kapcsolattartás a helyi önkormányzattal, együttműködés más civil szervezetekkel, és a határon túli magyarlakta települések civil közösségeivel. Formális és informális kapcsolatteremtés és kapcsolattartás Sátorhely Község Önkormányzata és a község lakossága között. 
Az egyesület hivatalos honlapja a www.satorhelyert.hu címen található.